CSR Politikken…

…Er noget med at tage ansvar for sig selv
Hos Flash Light Group A/S lægger vi vægt på at drive en socialt ansvarlig forretning, der skaber værdi for alle vores relationer og som bidrager positivt til det samfund, som vi er en del af. I stedet for at udforme en akademisk og politisk korrekt CSR-strategi, der med fine ord og flotte billeder risikerer at blive en tom målsætning i sig selv, er CSR for os en integreret del af den måde, som vi driver virksomhed på.

Hos os handler social ansvarlighed nemlig først og fremmest om at opføre sig ordentligt. Vi lægger derfor vægt på at opføre os ordentligt og ansvarligt inden for alle de aspekter, som vi er en del af, ligesom vi aktivt forsøger at gøre en forskel inden for de forhold, som vi har mulighed for at påvirke positivt.

Det nationale og globale perspektiv
Hos Flash Light Group vil vi gerne anvende vores styrker og kompetencer til at være med til at tage ansvar for – og både at beskytte og udvikle – det samfund, som vi er en del af. Vores idégrundlag og forretningsområder udgør i sig selv et samfundsmæssigt ansvar. Som udvikler, producent og rådgiver inden for lavenergi-belysning har vi blandt andet et særligt fokus på at bidrage til reduktion af samfundets energiforbrug og CO2-udledning – ligesom god belysning i det offentlige rum, på arbejdspladsen og i hjemmet er en del af en god oplevelse, et sundt arbejdsmiljø og godt indeklima. Alle Flash Light Groups egne produkter bliver således også produceret i henhold til RoHS direktivet.

Lokalsamfundet
Vi lægger vægt på at være en engageret virksomhed – branchemæssigt og lokalt. Det sker blandt andet ved at støtte op om initiativer og indsatser, der kan være med til at skabe en positiv opfattelse af branchen og ved at engagere os i lokalsamfundet.

Som en del af vores CSR indsats i lokalområdet samarbejder vi derfor med en række beskyttede værksteder, hvor en række halvfabrikata fra vores internationale samarbejdspartnere bliver færdigmonteret. Herudover bidrager vi med viden til – og henter inspiration fra – anerkendte forskningsenheder i Danmark.

Endelig er vi engageret lokalt inden for ungeuddannelser, erhvervsforening, idrætssponsorater m.m., hvor vi bl.a. støtter det lokale kulturliv i Greves teater- og musikhus, Portalen. Flash Light Group er også medlem af Greve Erhverv, hvor Flash Light Groups administrerende direktør Mette Stilling Tarnø tidligere har siddet seks år i bestyrelsen. Gennem Greve Erhverv møder vi det lokale erhvervsliv, og får mulighed for medindflydelse på erhvervslivets vilkår i kommunen.

Børns Vilkår
Hos Flash Light Group har vi valgt at støtte Børns Vilkår. Børns Vilkår arbejder for det gode familie- og børneliv, for alle børn og unge i Danmark, hvor de især gør en særlig indsats for børn og unge med særlige behov. Ved at støtte Børns Vilkår tager Flash Light Group del i det sociale ansvar for de kommende generationer.